Disclaimer

Wij van ProGo vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben respect voor je persoonlijke levenssfeer en behandelen de persoonlijke informatie die wij van jou in ons bezit hebben, vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG.

Contactgegevens:
Website: https://progopetfood.nl
Email: info@progopetfood.nl
Telefoon: +316 – 623084810


Wat houdt de AVG in voor jou als consument van ProGo?
De AVG is ingegaan per 25 mei 2018. Vanaf deze datum is de privacywetgeving binnen de hele EU hetzelfde. Door de AVG heb jij als consument meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wat kan je van ProGo verwachten? Wij gebruiken alleen jouw persoonsgegevens als jij ons hiervoor toestemming geeft. Daarnaast kun je een verzoek doen tot het verwijderen van jouw persoonsgegevens of je persoonsgegevens ontvangen (onder bepaalde voorwaarden).

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ProGo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-Adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Naast jouw persoonsgegevens kunnen wij vragen naar interesses, zoals honden- of kattenras, leeftijd etc. Door deze gegevens te vragen, kunnen wij jou beter van dienst zijn.

Hoe wordt er bij ProGo omgegaan met jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw gegevens volgens de regels van de AVG. Dit houdt in dat wij je toestemming vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens en dat deze alleen gebruikt zullen worden voor doelen waarvoor jij toestemming hebt gegeven, niet voor doelen waar jij geen toestemming voor hebt gegeven (tenzij dit is aangegeven).

Nieuwsbrieven
Wil je je aanmelden voor de ProGo nieuwsbrief? Leuk!
ProGo stuurt maximaal 12 keer per jaar een nieuwsbrief. Je kunt je inschrijven voor deze nieuwsbrief via de website en wij sturen je dan het laatste nieuws, tips en nuttige informatie over ProGo.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ProGo neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) van ProGo tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ProGo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Gegevens bij contactformulier

 • Jouw naam, jouw e-mailadres, jouw bericht en eventueel jouw telefoonnummer worden momenteel voor onbepaalde termijn bewaard op de website. De gegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen naar aanleiding van jouw bericht.

Analytische gegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website, jouw internetbrowser en apparaat type worden opgeslagen door Google Analytics. Deze worden 26 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

ProGo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit zijn bedrijven die zorg dragen voor hosting van onze website en email, het goed functioneren van de website, het veilig bijhouden van klantgegevens van de website ProGo. ProGo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ProGo gebruikt alleen technische en functionele. Daarnaast ook analytische cookies, maar alleen diegene die geen inbreuk maken op je privacy. IP-adressen zijn anoniem gemaakt op onze website en worden daarom niet opgeslagen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone en dat wordt bewaard voor maximaal 1 maand. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bekijk & beheer jouw instellingen voor cookies:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ProGo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kickgymzwolle.nl.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

ProGo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ProGo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de website of via info@kickgymzwolle.nl. ProGo heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 mei 2021.